Продължете към съдържанието

Резултатите от PISA 2023

Образованието е жизненоважно както за индивидуалното развитие, така и за обществото ни. Един от инструментите, използвани за измерване на качеството на образованието в световен мащаб, е Програмата за международно оценяване на учениците (PISA). Провеждано на всеки три години от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), PISA оценява знанията и уменията на 15-годишни ученици по целия свят по четене, математика и природни науки.

България е на последно място в ЕС по математика, а по четене – на предпоследно. Това сочат новите резултати от международния тест PISA, който проверява умения на 15-годишните ученици да прилагат усвоените знания на практика.

Българските ученици имат драстично по-ниски резултати по математика и четене в сравнение с последните години. През 2022 г. те се връщат до най-слабото си представяне от 2006 г. Това показва, че нивото на българското образование е същото като отпреди 16 години. България обаче следва световните тенденции, където нивото на образованост като цяло спада.
Въпреки че Съединените щати приютяват много от най-добрите университети в света, може да е изненада, че националните резултати от PISA не отразяват този престиж. САЩ се нареждат под страни като Канада, Финландия и Полша, които постоянно се представят над средното за ОИСР.

Основните изводи от данните включват:

В последната оценка Китай оглавява списъка със среден резултат от 578,7 точки, демонстрирайки ефективността на своята образователна система.

Първите десет държави, включително Сингапур, Естония, Тайван и Финландия, постигнаха среден резултат над 516 точки, отразявайки стабилни образователни практики и силни резултати от обучението.
Страни като Доминиканската република, Филипините и Косово показаха потенциална област на безпокойство, като отбелязаха под 361 точки, което показва спешната нужда от подобрения в образованието.
Интересното е, че по-малките нации като Естония и Финландия са изпреварили по-големите държави, демонстрирайки, че размерът и икономическата мощ не винаги корелират с образователните постижения.

Тази статия ще разгледа по-задълбочено тези резултати по държави, изследвайки факторите, допринасящи за студентите’ представяне в двата края на спектъра и какви последици могат да имат тези резултати за бъдещето на глобалното образование.

Държави с най-високи резултати от PISA

Първите десет държави с най-високи резултати по програмата за международно оценяване на учениците (PISA) са Китай, Сингапур, Естония, Япония, Южна Корея, Канада, Тайван, Финландия, Полша и Ирландия.

Водещ в групата е Китай с впечатляващ общ резултат от PISA от 578,7. Сингапур си осигурява второто място с резултат 556,3, а Естония е на трето място с резултат от PISA 525,3.

Япония може да се похвали с общ резултат от 520,0, позиционирайки се като четвъртата страна с най-високи резултати от PISA. След нея е Южна Корея с резултат от PISA 519,7.

Канада, която дели шестото място с Тайван, има общ резултат от PISA 516,7. Резултатът от PISA на Финландия е 516,3, което й осигурява осмо място в класацията.

Полша също е в челната десетка с резултат от PISA 513,0, докато Ирландия завършва списъка с общ резултат от PISA 504,7.

10 държави с най-високи резултати от PISA:

Китай – 578.7
Сингапур – 556.3
Естония – 525,3
Япония – 520.0
Южна Корея – 519,7
Канада – 516,7
Тайван – 516,7
Финландия – 516.3
Полша – 513,0
Ирландия – 504,7

Държави с най-ниски резултати от PISA

Десетте държави с най-ниски общи резултати от PISA са Доминиканската република, Филипините, Косово, Панама, Мароко, Ливан, Индонезия, Саудитска Арабия, Грузия и Аржентина. Доминиканската република има най-ниския общ резултат от PISA със среден 334,3. Вторият най-нисък резултат принадлежи на Филипините със среден резултат от 350,0, следван от Косово с общ резултат от 361,3. Панама и Мароко са малко над Косово с резултати съответно 365,0 и 368,0. Ливан има среден резултат от 376,7, докато средният резултат на Индонезия е 382,0. Саудитска Арабия, Грузия и Аржентина имат осмия, деветия и десетия най-нисък общ резултат от PISA със средни стойности съответно 386,0, 387,0 и 395,0.

10 страни с най-ниски резултати от PISA:

Доминиканска република – 334,3
Филипините – 350.0
Косово – 361,3
Панама – 365.0
Мароко – 368.0
Ливан – 376,7
Индонезия – 382.0
Саудитска Арабия – 386.0
Грузия – 387,0
Аржентина – 395.0

Голямата картина: 31 държави и икономики запазиха или подобриха резултатите си по математика за 2018 г., включително Швейцария и Япония. Държавите, които го направиха, споделиха някои общи характеристики, включително по-кратко затваряне на училища по време на пандемията и по-малко пречки пред дистанционното обучение, според доклада.

  • 10 държави и икономики – Канада, Дания, Финландия, Хонг Конг, Ирландия, Япония, Корея, Латвия, Макао и Обединеното кралство – видяха, че техните ученици са постигнали добри резултати и в трите области и са имали „високи нива на социално-икономическа справедливост,“ по отчета.

Множество проучвания подчертаха неблагоприятното и силно въздействие на пандемията върху образованието.

Оценяването на PISA за 2025 г. ще се фокусира върху науката и ще има нов .тест по чужд език