Продължете към съдържанието

Процедури или решения от реалния свят

Учителите са разделени поравно относно най-добрия начин за преподаване на математика – Седмица на образованието
Седмица на образованието
Преподавателите са разделени относно това дали учениците учат математика най-добре чрез процедури или от решаване на проблеми от реалния свят.
връзка

Как можем да разберем нашата вселена чрез математика – списание Astronomy

Математиката може да ни помогне да си представим космоса около нас по нови начини и..
връзка

Топ 10 предизвикателства пред преподаването на математика и природни науки с помощта на реални проблеми –

Девет от десет педагози смятат, че използването на подход за решаване на проблеми… преподаването на математика и природни науки може да бъде мотивиращо за учениците, според
връзка

Липсата на владеене на математика представлява заплаха за икономическото бъдеще

връзка

….

The Foundation of Mathematics – Numberphile – YouTube
Теоретикът на множествата Асаф Карагила обсъжда основите на
математиката. | Повече ▼
връзки и неща в пълното описание по-долу ↓↓↓ Asaf е бъдещето на UKRI …
връзка