Продължете към съдържанието

Законът на Бенфорд

Законът на Бенфорд е наблюдението, че в много набори от цифрови данни от реалния живот водещата цифра вероятно е малка и е равна на 1 в около 30% от времето.
Законът на Бенфорд е кръстен на физика Франк Бенфорд, който го забелязва през 1938 г. и тества закона върху големи набори от географски и научни данни. Феноменът обаче е забелязан много по-рано, през 1881 г., от астронома Саймън Нюкомб. Нюкомб забелязва, че страниците в логаритмичните таблици, които се занимават с числа, започващи с 1, са много по-изтъркани от другите страници.
Пример за закона на Бенфорд, показан на графиката по-долу, са текущите цени на десет „горещи акции“, измерени в щатски долари. Забележете, че водещите цифри на цените не са равномерно разпределени. Всъщност от десетте цени на акциите повечето имат малка начална цифра, а четири от тях (182.91, 109.28, 14.61 и 12.07) имат водеща цифра 1…