Продължете към съдържанието

Учителски бърнаут

На какво се дължи бърнаутът сред българските учители? – БНР

link

За никого не е тайна, че учителската професия има висока обществена стойност. Работещите в сферата прекарват много часове в преподаване, носят отговорност за ученици и често са натоварени с административна дейност. Бързата промяна в начина на работа заради пандемията допълнително доведе до натоварване при тях. Ако учителите не получават подходяща подкрепа и не отделят необходимото време за почивка, могат лесно да станат жертва на синдрома на професионалното прегаряне.

Професионалното прегаряне може да се опише като „състояние на хроничен стрес“, което води до физическо и емоционално изтощение, цинизъм, дезориентация, чувство за неефективност и липса на постижения.

Учителите обикновено работят много, развиват уменията си непрестанно и имат желание да дадат много добавена стойност. Тези черти са похвални, но могат доведат до негативни последствия за психологическото и физическото им здраве, каза за Радио ВИДИН психологът Кирил Кунчев:

„Професионалното прегаряне или изгаряне, или известно още като бърнаут е дефинирано от Световната здравна организация в международната класификация на болестите, като синдром, появяващ се в резултат на хроничен стрес на работното място, който не е бил управляван успешно и не е овладян. Това е състояние, чиито причини и симптоматика трябва да се свързват само и единствено с трудовия процес. Да се разглеждат в професионален контекст. Тази особеност трябва да се подчертае, тъй като много от симптомите на прегаряне могат да бъдат открити и при други състояния и разстройства, например – преживяване на ситуационен работен стрес, психична умора, депресия, отчуждения и т.н.“

Според едно изследване на прегарянето на учителите от 1995 г., силата на този процес е от порядъка на 5% на година, което ни убеждава, че или учителят трябва да работи не повече от 20 години, или към него трябва да бъдат приложени компенсаторни механизми. Подобно изследване се провежда и у нас, каза д-р Юлиян Петров, председател на Синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“:

„Синдикат „Образование“ от може би десетина години започна едни разговори и с МОН за един огромен проблем в учителската професия, който е фокусиран на база на много научни и световни изследвания. Още през миналия век, през осемдесетте години, бърнаутът при учителите е поставен като национален проблем на всяка една държаща на себе си и образованието нация и от 82-ра година учителската професия е в графата „рискови професии“ по отношение на бърнаут ефекта на педагогическите специалисти. Вследствие на което ние поискахме от Министерството на образованието да възложи на Пловдивския университет да направи едно национално изследване и диагностика на бърнаут синдрома при учителите. Там всъщност се стига до едни много стресиращи резултати –
стресогенните фактори в учителската професия са над допустимите в Европа и света и ако се приема, че едно 30% бърнаут ефект в професията на учителя е нещо стандартно, в България стигнахме чрез това изследване, което е огромно и включва хиляди педагогически специалисти в България, че на места това прегаряне стига над 60%.“

По данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията на САЩ, 75% от заболяванията на хората са предизвикани от стрес. Допреди няколко години в образователната система на България нямаше
представителни обобщени данни за диагностика на бърнаут ефекта на педагогическите специалисти, като логично нямаше и национална образователна политика за превенция на професионалното прегаряне при учителите.

Негативните последици както за личността на учителя, така и за учениците и организацията като цяло, едва ли имат точен икономически еквивалент. Тяхното изражение е по-скоро в сферата на
психологическите, социалните и физическите измерения на човешкото здраве и човешките взаимоотношения, както и в чувството ни за щастие, удовлетвореност от труда и професионална ефективност.

Последиците от синдрома на емоционалното „изгаряне” в учителската професия и за отделния учител, и за организацията като цяло показват сериозността на проблема.

„Всеки етап на прегаряне изисква различна взаимопомощ, а това означава, че първата стъпка за справяне включва диагностика. Разбира се е препоръчително тя да бъде направена от специалист – психолог или психиатър. Тя винаги включва интервю, а понякога и прилагане на различни текстови методики. В началният етап на взаимопомощ е достатъчно учителят да промени убежденията си, т.е да преформулира отношението си, очакванията, претенциите си и целите си в
професионалната сфера, като си постави една единствена задача, а тя е възстановяване на житейския баланс между професионалните ангажименти и останалите житейски сфери – семейство, приятели, личен живот и пр. .. пагубно е да се превръщат професионалните задачи в смисъл на живота. Кръгът на общуване не трябва да се ограничава само до преподавателския състав и работното място. Важно е учителят да има приятелски кръг извън училище, хора с други професии, професионална дейност, развлечение и начин на живот. Полезни са и техниките за управление на времето – например график за всяка седмица, който ще осигури време за всички области на живота“ – са сред нещата, които могат да се направят при усещане за професионално прегаряне.


Заплатата на учителите не отговаря на изпълняваните задължения, според доклад News.bg
На започващите учители да им се осигури възможност за хоризонтално и вертикално израстване;; Да се утвърди политиката по наставничество, като в …
link

AI компания има решение на проблема с недостига на учители – Economic.bg Economic.bg
Компанията за изкуствен интелект 21st Century Digital Teaching (21C) е разработила учители аватари, за да създаде ново поколение
математическо …
link

Учители от Варна ще се обучават за използване на изкуствен интелект в …

Предстои учители от Варна и региона да преминат обучение за използване на изкуствения интелект в образователния процес.
link

Задава се недостиг и на детски градини, и на учители в по-малки общини,

Броят на учителите в детските градини в 265-те общини на страната е 19 747 души – с над 200 души по-малко в сравнение с предишната учебна година, …
link

Над 90% от учителите не са доволни от заплатите – Образование – Novinite.bg

В изследването участваха 4150 учители, родители и заинтересовани. СО „Подкрепа“ целим да проучим ефективността на образователната политика за …
link

Защо млади учители у нас започват работа, но не се задържат на нея? – bTV

Защо млади учители у нас започват работа, но не се задържат на нея? · Как може да се реши проблемът със зубренето? · Последни · Chef Николай Немигенчев …
link

Синдикат на българските учители: Покана за национална конференция – БТА

site.btaСиндикат на българските учители: Покана за национална конференция … В работата на конференцията ще вземат участие: – Проф. Галин Цоков, …
link

Синдикатът на българските учители организира форум за благосъстоянието и …
Про Нюз Добрич
Синдикатът на българските учители (СБУ) към КНСБ организира на 24 април национална конференция на тема „Благосъстоянието и позитивната училищна …
link

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –