Продължете към съдържанието

Стипендиантска програма за обучение 23/24

Програмата включва участие в курсовете, организирани от Sofia-Math / София-Мат през учебната 2023/24 година, с начало 9.10.23 и е насочена към ученици с добри академични заложби от семейства с малки финансови възможности.

Програмата включва безплатно, за целия период на групата участие в една или две комбинирани групи от графика нa Sofia Math / София Мат, при следните условия:

  • показване на добри резултати от пробен, входящ изпит по предмета на курса/курсовете;
  • покриване на описаните критерии в формата за записване по-долу;
  • пълна посещаемост на занятията (с изключение на форсмажорни и медицински причини);
  • изпълняване на заданията (присъствени и домашни) от курса качествено и в срок;
  • спазване на етичните норми на нашата организация и българското общество.

Основни цели:

  • подготовка за НВО, ДЗИ и други изпити за влизане в реномирани учебни заведения;
  • запълване на пропуски от учебния материал и неговото качествено надграждане;
  • откриване на нови начини за учене и разбиране;
  • мотивация за активно учене през годината.

Организация:

Адрес на занятията: ул. Пиротска 79, читалище „Емил Шекерджийски-1919“, София

Академичен ръководител: Димитър Механджиев

Кандидатстване за курса:

Попълнете формата за записване по-долу. Класация за безплатните места в курсовете, които са ограничени, ще бъде на база резултати от входен изпит и критериите във формата – моля попълнете я изчерпателно. Дадената информация няма да бъде използвана за други цели или споделяна с трети страни.

 

 

Форма за участие в стипендиантска програма 23/24

на родител / настойник
на родител / настойник
не е задължително
отбележете и ако родителите са разделени, с трайно отсъстващ(и) родител(и)
(вижте графика на курсовете ни)