Продължете към съдържанието

Световни университетски класации 2024

Класацията на световните университети на Times Higher Education за 2024 г. включва 1904 г
университети в 108 страни и региони. Таблицата е базирана на…
връзка

Номер Име / Страна бр. студенти студенти на служител международни студенти жени/мъже Научни изследвания
1 University of Oxford/United Kingdom 21,750 10.9 42% 49 : 51 23%
2 Stanford UniversityUnited States 14,517 6.4 23% 47 : 53 22%
3 Massachusetts Institute of Technology/United States 11,085 8.0 33% 41 : 59 40%
4 Harvard UniversityUnited States 20,050 9.0 25% 51 : 49 12%
5 University of Cambridge/United Kingdom 20,565 11.5 38% 48 : 52 27%
6 Princeton University/United States 7,753 7.3 23% 47 : 53 43%
7 California Institute of Technology/United States 2,240 6.1 33% 37 : 63 49%
8 Imperial College London/United Kingdom 20,275 11.8 61% 42 : 58 28%
9 University of California, Berkeley/United States 39,991 17.9 22% 52 : 48 36%
10 Yale University/United States 11,924 5.2 21% 51 : 49 13%
11 ETH Zurich/Switzerland 22,619 15.4 43% 33 : 67 43%
12 Tsinghua University/China 38,518 11.2 10% n/a 42%
13 The University of Chicago/United States 15,792 6.2 36% 47 : 53 29%
14 Peking University/China 33,064 10.9 14% n/a 33%
15 Johns Hopkins University/United States 15,772 4.1 28% 56 : 44 15%