Продължете към съдържанието

Дати, прием и балообразуване след 7-ми клас 2024: София

Научете повече за това как се формира балът за класиране тук или как протича класирането след 7-ми клас на този линк.

Изберете гимназия по бал и по резултати от ДЗИ.

Вижте важните дати, най-долу таблицата на МОН с балообразуване за 2024 година.

Забележка: Балообразуването се формира, както следва:  (общо 4 пъти точките от НВО) + (2 оценки от 7. клас от свидетелството за завършено основно образование, превърнати в точки -  Отличен (6), 50. Много добър (5), 39. Добър (4), 26. Среден (3), 15)

Изключение са паралелките, за които се балообразува освен с НВО и с резултати от изпити за проверка на способностите и/или областни кръгове на олимпиади и национални състезания.

РАЙОН Училище - име Код на паралелката Паралелка - име Вид на паралелката Балообразуване Брой паралелки Общо основание Мъже Жени
                   
БАНКЯ 78. Средно училище  "Христо Смирненски", ГР.БАНКЯ 463 Извършване на термални процедури - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
БАНКЯ 78. Средно училище  "Христо Смирненски", ГР.БАНКЯ 468 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
БАНКЯ 78. Средно училище  "Христо Смирненски", ГР.БАНКЯ 4798 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
БАНКЯ Професионална гимназия  по туризъм "Алеко Константинов", ГР.БАНКЯ 344 Организация на хотелиерството -  АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
БАНКЯ Професионална гимназия  по туризъм "Алеко Константинов", ГР.БАНКЯ 355 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
БАНКЯ Професионална гимназия  по туризъм "Алеко Константинов", ГР.БАНКЯ 362 Производство на кулинарни изделия и напитки - готвач професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ВИТОША 2 Средно училище "Академик Емилиян Станев ", ГР.СОФИЯ 957 Чужди езици -АЕ интензивно, ИЕ, ГИ и ИЦ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ВИТОША 2 Средно училище "Академик Емилиян Станев ", ГР.СОФИЯ 958 Чужди езици - АЕ интензивно,  ИЕ, БЗО и ХООС профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ВИТОША 2 Средно училище "Академик Емилиян Станев ", ГР.СОФИЯ 4565 Програмиране на изкуствен интелект - английски интензивно, втори чужд език немски професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ВИТОША 2 Средно училище "Академик Емилиян Станев ", ГР.СОФИЯ 4702 Програмиране на изкуствен интелект - английски интензивно, втори чужд език испански професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ВИТОША 26 Средно училище  "Йордан Йовков", ГР.СОФИЯ 965 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ВИТОША Професионална гимназия по екология и  биотехнологии "Проф. д-р Асен Златаров", ГР.СОФИЯ 851 Екология и опазване на околната среда - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ВИТОША Професионална гимназия по екология и  биотехнологии "Проф. д-р Асен Златаров", ГР.СОФИЯ 874 Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 2 52 0 0
ВИТОША Професионална гимназия по екология и  биотехнологии "Проф. д-р Асен Златаров", ГР.СОФИЯ 909 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства - лаборант - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ВИТОША Професионална гимназия по екология и  биотехнологии "Проф. д-р Асен Златаров", ГР.СОФИЯ 2591 Осигуряване на продуктова информация - НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ВРЪБНИЦА 74 СУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", ГР.СОФИЯ 1771 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВРЪБНИЦА 74 СУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", ГР.СОФИЯ 1777 Природни науки - АЕ интензивно профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ВРЪБНИЦА 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН БОГОРОВ", ГР.СОФИЯ 1895 Български танци професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * Муз.) 1,5 39 0 0
ВРЪБНИЦА 140. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН БОГОРОВ", ГР.СОФИЯ 1904 Графичен дизайн професионална (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1,5 39 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ 18 Средно училище  "Уилям Гладстон", ГР.СОФИЯ 897 Природни науки - НЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ 18 Средно училище  "Уилям Гладстон", ГР.СОФИЯ 902 Природни науки - АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ 18 Средно училище  "Уилям Гладстон", ГР.СОФИЯ 905 Чужди езици - ФЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ 18 Средно училище  "Уилям Гладстон", ГР.СОФИЯ 1631 Чужди езици - ЯЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ 18 Средно училище  "Уилям Гладстон", ГР.СОФИЯ 1637 Чужди езици - АрЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ 18 Средно училище  "Уилям Гладстон", ГР.СОФИЯ 1642 Чужди езици - КитЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ 18 Средно училище  "Уилям Гладстон", ГР.СОФИЯ 1647 Чужди езици - КорЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ 18 Средно училище  "Уилям Гладстон", ГР.СОФИЯ 3931 Природни науки - ФЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", ГР.СОФИЯ 1307 Чужди езици - ИЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", ГР.СОФИЯ 1308 Природни науки - ИЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", ГР.СОФИЯ 2602 Природни науки - АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ГР.СОФИЯ 2771 Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ВЪЗРАЖДАНЕ 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ГР.СОФИЯ 2773 Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ВЪЗРАЖДАНЕ 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ГР.СОФИЯ 2775 Чужди езици - АЕ интензивно, ФЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ВЪЗРАЖДАНЕ 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ГР.СОФИЯ 2777 Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ВЪЗРАЖДАНЕ 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ГР.СОФИЯ 3371 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ  ЕЗИЦИ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ГР.СОФИЯ 3372 Природни науки - АЕ интензивно, ИЕ, БЗО и ХООС профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ 91.НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ Професор Константин Гълъбов", ГР.СОФИЯ 2644 Чужди езици - НЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 7 0 91 91
ВЪЗРАЖДАНЕ 134. средно училище  "Димчо Дебелянов", ГР.СОФИЯ 1952 Чужди езици - АЕ интензивно, Иврит профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ 134. средно училище  "Димчо Дебелянов", ГР.СОФИЯ 1961 Природни науки - АЕ интензивно, Иврит профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ 134. средно училище  "Димчо Дебелянов", ГР.СОФИЯ 1968 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, Иврит профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА "М. В. Ломоносов", ГР.СОФИЯ 317 Медицинска техника - НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА "М. В. Ломоносов", ГР.СОФИЯ 319 Измервателна и организационна техника - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА "М. В. Ломоносов", ГР.СОФИЯ 321 Кинотехника, аудио- и видеосистеми - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА "М. В. Ломоносов", ГР.СОФИЯ 324 Очна оптика - НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА "М. В. Ломоносов", ГР.СОФИЯ 325 Лазерна и оптична техника - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА "М. В. Ломоносов", ГР.СОФИЯ 328 Компютърна техника и технологии - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА "М. В. Ломоносов", ГР.СОФИЯ 3955 Програмиране на изкуствен интелект - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ГР.СОФИЯ 3251 Моден дизайн - АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 0,5 13 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ГР.СОФИЯ 4272 Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ГР.СОФИЯ 4274 Организация и технология на козметичните услуги професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИИ) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ГР.СОФИЯ 4507 Организация на туризма и свободното време - АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ТП) 0,5 13 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ГР.СОФИЯ 2524 Пътно-строителна техника - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ГР.СОФИЯ 2528 Подемно-транспортна техника монтирана на пътни тр. средства - РЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 0,5 13 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ГР.СОФИЯ 3558 Локомотиви и вагони (дуална) - РЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ГР.СОФИЯ 3560 Електрообзавеждане на железопътна техника - РЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 0,5 13 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ГР.СОФИЯ 3562 Ръководител движение - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 0,5 13 0 0
ВЪЗРАЖДАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, ГР.СОФИЯ 4665 Осигурителни  и комуникационни системи в ж.п. инфраструктура - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 0,5 13 0 0
ИЗГРЕВ 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  "АТАНАС ДАЛЧЕВ", ГР.СОФИЯ 2514 Чужди езици - ИтЕ интензивно, АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  "АТАНАС ДАЛЧЕВ", ГР.СОФИЯ 2532 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, ИтЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ 105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  "АТАНАС ДАЛЧЕВ", ГР.СОФИЯ 2543 Екскурзоводско обслужване - ИтЕ интензивно, АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ 119 Средно училище "Академик Михаил Арнаудов", ГР.СОФИЯ 1522 Хуманитарни науки - АЕ интензивно профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ 119 Средно училище "Академик Михаил Арнаудов", ГР.СОФИЯ 1526 Природни науки - АЕ интензивно профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ 119 Средно училище "Академик Михаил Арнаудов", ГР.СОФИЯ 1532 Чужди езици - РЕ интензивно профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ 119 Средно училище "Академик Михаил Арнаудов", ГР.СОФИЯ 4079 Икономическо развитие - АЕ интензивно профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА "Джон Атанасов", ГР.СОФИЯ 2328 Системно програмиране - АЕ, НЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА "Джон Атанасов", ГР.СОФИЯ 2338 Приложно програмиране - АЕ, НЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА "Джон Атанасов", ГР.СОФИЯ 2360 Компютърни мрежи - АЕ, НЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА "Джон Атанасов", ГР.СОФИЯ 2363 Компютърна техника и технологии - АЕ, НЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА "Джон Атанасов", ГР.СОФИЯ 2372 Промишлена електроника - АЕ, НЕ (дуална) професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА "Джон Атанасов", ГР.СОФИЯ 4140 Програмиране на роботи - АЕ, НЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ по ЕЛЕКТРОНИКА "Джон Атанасов", ГР.СОФИЯ 4777 Приложно програмиране - АЕ, НЕ (дуална) професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ Софийска професионална гимназия  "Княгиня Евдокия", ГР.СОФИЯ 2837 Съдебна администрация - АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ Софийска професионална гимназия  "Княгиня Евдокия", ГР.СОФИЯ 2840 Икономическо информационно осигуряване - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ Софийска професионална гимназия  "Княгиня Евдокия", ГР.СОФИЯ 2842 Извършване на термални процедури - АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ Софийска професионална гимназия  "Княгиня Евдокия", ГР.СОФИЯ 2843 Фризьорство професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИИ) 0,5 13 0 0
ИЗГРЕВ Софийска професионална гимназия  "Княгиня Евдокия", ГР.СОФИЯ 2845 Козметика професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИИ) 0,5 13 0 0
ИЗГРЕВ Софийска професионална гимназия  "Княгиня Евдокия", ГР.СОФИЯ 3381 Промишлен дизайн - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ Софийска професионална гимназия  "Княгиня Евдокия", ГР.СОФИЯ 3382 Индустриални отношения - АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ Софийска професионална гимназия  "Княгиня Евдокия", ГР.СОФИЯ 4009 Фотография - АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЗГРЕВ Софийска професионална гимназия  "Княгиня Евдокия", ГР.СОФИЯ 4290 Театрален, кино и телевизионен декор - АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 0,5 13 0 0
ИЗГРЕВ Софийска професионална гимназия  "Княгиня Евдокия", ГР.СОФИЯ 4292 Художествено осветление за театър, кино и телевизия - АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 0,5 13 0 0
ИЛИНДЕН 3. СУ  "Марин Дринов", ГР.СОФИЯ 2914 Графичен дизайн - АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН 3. СУ  "Марин Дринов", ГР.СОФИЯ 4019 Фотография професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН 113 СУ "САВА ФИЛАРЕТОВ", ГР.СОФИЯ 1648 Продавач-консултант /РЕ/ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ТП) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН 113 СУ "САВА ФИЛАРЕТОВ", ГР.СОФИЯ 1676 Продавач-консултант /АЕ/ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ТП) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН 33. Езикова гимназия  "Света София", ГР.СОФИЯ 2762 Предприемачески - АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН 33. Езикова гимназия  "Света София", ГР.СОФИЯ 2767 Чужди езици - АЕ интензивно, КитЕ/ГрЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН 33. Езикова гимназия  "Света София", ГР.СОФИЯ 2774 Чужди езици - АЕ интензивно, ФЕ или РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН 33. Езикова гимназия  "Света София", ГР.СОФИЯ 2778 Чужди езици - ФЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН 33. Езикова гимназия  "Света София", ГР.СОФИЯ 2797 Екскурзоводско обслужване - АЕ интензивно, ИЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", ГР.СОФИЯ 1911 Промишлена електроника професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", ГР.СОФИЯ 2343 Електрообзавеждане на ел. превозни средства за гр. транспорт (дуална) професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", ГР.СОФИЯ 2349 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", ГР.СОФИЯ 2352 Газова техника (дуална) - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", ГР.СОФИЯ 2357 Възобновяеми енергийни източници (дуална) - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", ГР.СОФИЯ 2362 Топлотехника - отоплителна климат. вентилационна и хладилна (дуална) - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", ГР.СОФИЯ 2364 Автотранспортна техника - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", ГР.СОФИЯ 2367 Автомобилна мехатроника (дуална) - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", ГР.СОФИЯ 2376 Автотранспортна техника (дуална) - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", ГР.СОФИЯ 2378 Електрически превозни средства - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", ГР.СОФИЯ 2380 Ремонт на летателни апарати - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", ГР.СОФИЯ 2383 Експлоатация на автомобилния транспорт професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ "А. С. ПОПОВ", ГР.СОФИЯ 2752 Компютърни мрежи - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ "А. С. ПОПОВ", ГР.СОФИЯ 2756 Телекомуникационни системи - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ "А. С. ПОПОВ", ГР.СОФИЯ 2760 Приложно програмиране - АЕ интензивно професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ "А. С. ПОПОВ", ГР.СОФИЯ 2763 Компютърна техника и технологии - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ "А. С. ПОПОВ", ГР.СОФИЯ 2769 Системно програмиране - АЕ интензивно професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ "А. С. ПОПОВ", ГР.СОФИЯ 3317 Охранителна техника и системи за сигурност - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ "А. С. ПОПОВ", ГР.СОФИЯ 4500 Програмиране на изкуствен интелект - АЕ интензивно, КитЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов", ГР.СОФИЯ 448 Производство на захар и захарни изделия - АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов", ГР.СОФИЯ 452 Производство на месо, месни продукти и риба професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ИЛИНДЕН Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов", ГР.СОФИЯ 3671 Производство и преработка на мляко и млечни продукти професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ИСКЪР 68. Средно училище "Академик Никола Обрешков", ГР.СОФИЯ 2629 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ разширено профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ИСКЪР 68. Средно училище "Академик Никола Обрешков", ГР.СОФИЯ 3634 Природни науки - АЕ разширено профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ИСКЪР 68. Средно училище "Академик Никола Обрешков", ГР.СОФИЯ 4454 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ИСКЪР 69 Средно  училище "Димитър Маринов", ГР.СОФИЯ 887 Икономическо развитие - АЕ, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ГИ) 1 26 0 0
ИСКЪР 108 Средно училище  "Никола Беловеждов", ГР.СОФИЯ 1852 Предприемачески  - АЕ интензивно, РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИСКЪР 108 Средно училище  "Никола Беловеждов", ГР.СОФИЯ 3675 Икономическа информатика - АЕ интензивно, НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИСКЪР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ, ГР.СОФИЯ 1656 Митническа и данъчна администрация - АЕ, ИЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИСКЪР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ, ГР.СОФИЯ 1665 Спедиция транспортна и складова логистика - АЕ, НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ИСКЪР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ, ГР.СОФИЯ 1677 Автомобилна мехатроника - АЕ, НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ТП) 1 26 0 0
ИСКЪР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ, ГР.СОФИЯ 1684 Автотранспортна техника - монтьор професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ТП) 1 26 0 0
КРАСНА ПОЛЯНА 17 СУ "Дамян Груев"  , ГР.СОФИЯ 2379 Туристическа анимация - /ФЕ/ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
КРАСНА ПОЛЯНА 28 Средно училище  "Алеко Константинов", ГР.СОФИЯ 372 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
КРАСНА ПОЛЯНА 28 Средно училище  "Алеко Константинов", ГР.СОФИЯ 374 Физическо възпитание и спорт - АЕ, ИЕ профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * СПО) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
КРАСНА ПОЛЯНА 28 Средно училище  "Алеко Константинов", ГР.СОФИЯ 4126 Електронна търговия - АЕ интензивно, ИЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
КРАСНА ПОЛЯНА 123 Средно училищe "Стефан Стамболов", ГР.СОФИЯ 631 Логистика на товари и услуги професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
КРАСНА ПОЛЯНА 123 Средно училищe "Стефан Стамболов", ГР.СОФИЯ 4004 Обществени науки профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
КРАСНА ПОЛЯНА 135 средно училище "Ян Амос Коменски", ГР.СОФИЯ 2783 Социална работа с деца и семейства в риск - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
КРАСНА ПОЛЯНА Софийска гимназия  по хлебни   и сладкарски технологии, ГР.СОФИЯ 547 Производство на хляб хлебни и сладкарски изделия - АЕ, НЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
КРАСНА ПОЛЯНА Софийска гимназия  по хлебни   и сладкарски технологии, ГР.СОФИЯ 563 Декорация на сладкарски изделия - АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ) 1 26 0 0
КРАСНА ПОЛЯНА Софийска гимназия  по хлебни   и сладкарски технологии, ГР.СОФИЯ 568 Кетъринг   - АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ) 1 26 0 0
КРАСНА ПОЛЯНА Софийска гимназия  по хлебни   и сладкарски технологии, ГР.СОФИЯ 4101 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия - АЕ, ГрЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
КРАСНО СЕЛО 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  "ЕЛИН ПЕЛИН", ГР.СОФИЯ 4656 Предприемачески - АЕ интензивно, НорвЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
КРАСНО СЕЛО 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  "ЕЛИН ПЕЛИН", ГР.СОФИЯ 4657 Предприемачески - АЕ интензивно, ДатЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
КРАСНО СЕЛО 19 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  "ЕЛИН ПЕЛИН", ГР.СОФИЯ 4658 Предприемачески - НЕ интензивно, ШвЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
КРАСНО СЕЛО 36 Средно училище  "Максим Горки", ГР.СОФИЯ 778 Чужди езици - ИтЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
КРАСНО СЕЛО 36 Средно училище  "Максим Горки", ГР.СОФИЯ 784 Природни науки - АЕ интензивно, ИтЕ профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
КРАСНО СЕЛО 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА", ГР.СОФИЯ 2276 Компютърна графика - АЕ интензивно, НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
КРАСНО СЕЛО 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА", ГР.СОФИЯ 2291 Изобразително изкуство - АЕ интензивно, ИтЕ профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ) 1 26 0 0
КРАСНО СЕЛО 51 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА", ГР.СОФИЯ 3998 Компютърна анимация - АЕ интензивно, ИтЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
КРАСНО СЕЛО 132. Средно училище  "Ваня Войнова", ГР.СОФИЯ 424 Помощник-инструктор по спортно туристическа дейност - АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ФВС + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
КРАСНО СЕЛО 132. Средно училище  "Ваня Войнова", ГР.СОФИЯ 3191 Физическо възпитание и спорт - АЕ профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * СПО) + (1 * БЗО + 1 * ФВС) 1 26 0 0
КРАСНО СЕЛО 132. Средно училище  "Ваня Войнова", ГР.СОФИЯ 4283 Пространствен дизайн професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
КРАСНО СЕЛО 203 Профилирана езикова гимназия "Свети Методий", ГР.СОФИЯ 2904 Чужди езици - АЕ интензивно,  НЕ или ИЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 2 52 0 0
КРАСНО СЕЛО 203 Профилирана езикова гимназия "Свети Методий", ГР.СОФИЯ 2909 Природни науки -  ИЕ интензивно, НЕ или АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
КРАСНО СЕЛО 203 Профилирана езикова гимназия "Свети Методий", ГР.СОФИЯ 2910 Предприемачески - АЕ интензивно, ИЕ или НЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
КРАСНО СЕЛО 203 Профилирана езикова гимназия "Свети Методий", ГР.СОФИЯ 3271 Природни науки - АЕ интензивно, ИЕ или НЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
КРЕМИКОВЦИ 85 Средно училище "Отец Паисий", ГР.СОФИЯ 1929 Търговия на едро и дребно - АЕ, РЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
КРЕМИКОВЦИ 117. СУ, ГР.СОФИЯ 975 Предприемачески профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
КРЕМИКОВЦИ 162 Обединено училище "Отец Паисий", ГР.СОФИЯ 2956 Предприемачески профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
КРЕМИКОВЦИ 162 Обединено училище "Отец Паисий", ГР.СОФИЯ 4591 Изобразително изкуство профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", ГР.СОФИЯ 906 Предприемачески - АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", ГР.СОФИЯ 3676 Предприемачески - ИЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ  "ДОБРИ ВОЙНИКОВ", ГР.СОФИЯ 388 Чужди езици - НЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ  "ДОБРИ ВОЙНИКОВ", ГР.СОФИЯ 389 Чужди езици - интензивно НЕ,  РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ЛОЗЕНЕЦ 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ  "ДОБРИ ВОЙНИКОВ", ГР.СОФИЯ 390 Чужди езици - ФЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ  "ДОБРИ ВОЙНИКОВ", ГР.СОФИЯ 392 Чужди езици -  интензивно ФЕ, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ЛОЗЕНЕЦ 35. СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ  "ДОБРИ ВОЙНИКОВ", ГР.СОФИЯ 3505 Природни науки - БЗО ХООС интензивно НЕ, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ЛОЗЕНЕЦ Национална природо-математическа  гимназия "Академик Любомир Чакалов", ГР.СОФИЯ 814 Математически - АЕ М Инф профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ Национална природо-математическа  гимназия "Академик Любомир Чакалов", ГР.СОФИЯ 821 Математически - НЕ М Инф профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ Национална природо-математическа  гимназия "Академик Любомир Чакалов", ГР.СОФИЯ 830 Математически - АЕ ФА М профилирана (1 * БЕЛ + 2 * МАТ + 1 * НПМГ, Ф) + (1 * М + 1 * ФА) или (1 * БЕЛ + 2 * МАТ + 1 * ФИЗ, ОК) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ Национална природо-математическа  гимназия "Академик Любомир Чакалов", ГР.СОФИЯ 835 Природни науки - АЕ БЗО ХООС профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * БИО, ОК) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) или (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * НПМГ, Б) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ Национална природо-математическа  гимназия "Академик Любомир Чакалов", ГР.СОФИЯ 843 Природни науки - АЕ ХООС БЗО профилирана (1 * БЕЛ + 2 * МАТ + 1 * ХИМ, ОК) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) или (1 * БЕЛ + 2 * МАТ + 1 * НПМГ, Х) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ Национална природо-математическа  гимназия "Академик Любомир Чакалов", ГР.СОФИЯ 847 Икономическо развитие - АЕ ГИ М профилирана (1 * БЕЛ + 2 * МАТ + 1 * ГЕО, ОК) + (1 * М + 1 * ГИ) или (1 * БЕЛ + 2 * МАТ + 1 * НПМГ, Г) + (1 * М + 1 * ГИ) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ Национална природо-математическа  гимназия "Академик Любомир Чакалов", ГР.СОФИЯ 4091 Природни науки - НЕ БЗО ХООС профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 1 * НПМГ, Х + 1 * НПМГ, Б) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ Професионална гимназия по облекло  "Княгиня Мария Луиза", ГР.СОФИЯ 462 Моден дизайн - ИтЕ, АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ Професионална гимназия по облекло  "Княгиня Мария Луиза", ГР.СОФИЯ 472 Бутикови облекла - ИтЕ, АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ Професионална гимназия по облекло  "Княгиня Мария Луиза", ГР.СОФИЯ 476 Моден дизайн - АЕ, ФЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 0,5 13 0 0
ЛОЗЕНЕЦ Професионална гимназия по облекло  "Княгиня Мария Луиза", ГР.СОФИЯ 491 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил - АЕ, ФЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ Професионална гимназия по облекло  "Княгиня Мария Луиза", ГР.СОФИЯ 505 Сценичен костюм - АЕ, ФЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ Професионална гимназия по облекло  "Княгиня Мария Луиза", ГР.СОФИЯ 4674 Театрален грим и перуки, АЕ, ФЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 0,5 13 0 0
ЛОЗЕНЕЦ СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  "ХРИСТО БОТЕВ", ГР.СОФИЯ 719 Строителство и архитектура - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИИ) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  "ХРИСТО БОТЕВ", ГР.СОФИЯ 735 Водно строителство - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИИ) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  "ХРИСТО БОТЕВ", ГР.СОФИЯ 748 Транспортно строителство - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИИ) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  "ХРИСТО БОТЕВ", ГР.СОФИЯ 762 Геодезия - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИИ) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  "ХРИСТО БОТЕВ", ГР.СОФИЯ 772 Парково строителство и озеленяване - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИИ) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  "ХРИСТО БОТЕВ", ГР.СОФИЯ 838 Брокер недвижими имоти - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  "ХРИСТО БОТЕВ", ГР.СОФИЯ 973 Строителство и архитектура - НЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * ИИ) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 2749 Икономическа информатика - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 2754 Икономика и мениджмънт - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 2764 Икономика и мениджмънт - НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 3603 Икономическа информатика - НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 3604 Икономика и мениджмънт - ИЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 4388 Оперативно счетоводство - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ЛОЗЕНЕЦ НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 4717 Икономика и мениджмънт - ФЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 27. Средно училище "Акад. Георги Караславов", ГР.СОФИЯ 2387 Софтуерни и хардуерни науки профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 37. Средно училище "Райна Княгиня", ГР.СОФИЯ 4470 Малък и среден бизнес - АЕ разширено, Испански език професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 37. Средно училище "Райна Княгиня", ГР.СОФИЯ 4471 Търговия на едро и дребно - Испански език разширено, АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 40 Средно училище  "Луи Пастьор", ГР.СОФИЯ 508 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 40 Средно училище  "Луи Пастьор", ГР.СОФИЯ 3883 Компютърна графика - АЕ, РЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 56. Средно училище  "Професор Константин Иречек", ГР.СОФИЯ 2200 Икономическо развитие - АЕ интензивно, ИЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 56. Средно училище  "Професор Константин Иречек", ГР.СОФИЯ 3639 Брокер недвижими имоти - АЕ, РЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 56. Средно училище  "Професор Константин Иречек", ГР.СОФИЯ 3640 Електронна търговия - АЕ, НЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 79 средно училище "Индира Ганди", ГР.СОФИЯ 4199 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 79 средно училище "Индира Ганди", ГР.СОФИЯ 4201 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ разширено, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 90 Средно училище  "Генерал Хосе де Сан Мартин", ГР.СОФИЯ 1384 Предприемачески - ИЕ, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 90 Средно училище  "Генерал Хосе де Сан Мартин", ГР.СОФИЯ 1390 Природни науки - АЕ, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 96 Средно училище "Лев Николаевич Толстой", ГР.СОФИЯ 903 Обществени науки - АЕ интензивно, ИЕ/РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 96 Средно училище "Лев Николаевич Толстой", ГР.СОФИЯ 4109 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, ИЕ/РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 96 Средно училище "Лев Николаевич Толстой", ГР.СОФИЯ 4449 Обществени науки - ИЕ интензивно, АЕ/РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 97 Средно училище  "Братя Миладинови", ГР.СОФИЯ 2506 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ разширено профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 97 Средно училище  "Братя Миладинови", ГР.СОФИЯ 2512 Търговия (дуална) - АЕ разширено професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 97 Средно училище  "Братя Миладинови", ГР.СОФИЯ 3037 Търговия (дуална) - НЕ разширено професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 137 средно училище  "Ангел Кънчев", ГР.СОФИЯ 1834 Предприемачески - АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 137 средно училище  "Ангел Кънчев", ГР.СОФИЯ 1838 Хуманитарни науки - АЕ интензивно, НЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ) 1 26 0 0
ЛЮЛИН 137 средно училище  "Ангел Кънчев", ГР.СОФИЯ 1844 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, НЕ профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 10 Средно училище  " Теодор Траянов ", ГР.СОФИЯ 2101 Обществени науки - АЕ, ИЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 10 Средно училище  " Теодор Траянов ", ГР.СОФИЯ 3075 Природни науки - АЕ, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 39 Средно училище "Петър Динеков", ГР.СОФИЯ 1802 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, РЕ/ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 39 Средно училище "Петър Динеков", ГР.СОФИЯ 4110 Предприемачески - АЕ интензивно, РЕ/ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 39 Средно училище "Петър Динеков", ГР.СОФИЯ 4447 Предприемачески - АЕ разширено, РЕ/ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 81. Средно училище  "Виктор Юго", ГР.СОФИЯ 2566 Чужди езици - АЕ интензивно профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 81. Средно училище  "Виктор Юго", ГР.СОФИЯ 2579 Хуманитарни науки профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ФВС) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 81. Средно училище  "Виктор Юго", ГР.СОФИЯ 4739 Хуманитарни науки - ЯЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 118 Средно училище  "Академик Людмил Стоянов", ГР.СОФИЯ 2943 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 118 Средно училище  "Академик Людмил Стоянов", ГР.СОФИЯ 4462 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 125 СУ "Боян Пенев" с изучаване на чужди езици, ГР.СОФИЯ 1546 Хуманитарни науки - АЕ интензивно профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 125 СУ "Боян Пенев" с изучаване на чужди езици, ГР.СОФИЯ 1557 Математически - АЕ интензивно профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ФА + 1 * БЗО) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АЛБЕРТ АЙНЩАЙН", ГР.СОФИЯ 1660 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 128 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АЛБЕРТ АЙНЩАЙН", ГР.СОФИЯ 1670 Икономическо информационно осигуряване - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 131. СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев", ГР.СОФИЯ 2449 Търговия на едро и дребно - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 131. СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев", ГР.СОФИЯ 3905 Бизнес администрация - АЕ, ИЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 131. СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев", ГР.СОФИЯ 4460 Бизнес администрация - ИЕ, АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 144 Средно училище "Народни будители", ГР.СОФИЯ 1118 Музика - АЕ профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * МУЗ) + (1 * БЕЛ + 1 * Муз.) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 144 Средно училище "Народни будители", ГР.СОФИЯ 1123 Рекламна графика - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 144 Средно училище "Народни будители", ГР.СОФИЯ 1142 Български танци - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * МиФВС) + (1 * БЕЛ + 1 * Муз.) 1 26 0 0
МЛАДОСТ 144 Средно училище "Народни будители", ГР.СОФИЯ 3559 Рекламна графика - ИЕ професионална (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ) 1 26 0 0
МЛАДОСТ Технологично училище "Електронни системи" към Технически Университет - София, ГР.СОФИЯ 2127 Системно програмиране - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 3 78 0 0
МЛАДОСТ Технологично училище "Електронни системи" към Технически Университет - София, ГР.СОФИЯ 2132 Компютърни мрежи - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
НАДЕЖДА 15 Средно училище " Адам Мицкевич", ГР.СОФИЯ 2582 Предприемачески - АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
НАДЕЖДА 15 Средно училище " Адам Мицкевич", ГР.СОФИЯ 3015 Митническо и данъчно обслужване професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
НАДЕЖДА 15 Средно училище " Адам Мицкевич", ГР.СОФИЯ 4438 Застрахователно и осигурително дело професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
НАДЕЖДА 54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Свети ИВАН РИЛСКИ", ГР.СОФИЯ 749 Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
НАДЕЖДА 54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Свети ИВАН РИЛСКИ", ГР.СОФИЯ 758 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
НАДЕЖДА 54. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Свети ИВАН РИЛСКИ", ГР.СОФИЯ 4040 Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
НАДЕЖДА 101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БАЧО КИРО", ГР.СОФИЯ 2886 Икономическо развитие - АЕ интензивно, НЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
НАДЕЖДА 101. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БАЧО КИРО", ГР.СОФИЯ 2889 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
НОВИ ИСКЪР 170 Средно  училище "Васил Левски", ГР.НОВИ ИСКЪР 2972 Компютърна графика- АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
НОВИ ИСКЪР 170 Средно  училище "Васил Левски", ГР.НОВИ ИСКЪР 3971 Организация на туризма и свободното време - АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
НОВИ ИСКЪР 170 Средно  училище "Васил Левски", ГР.НОВИ ИСКЪР 4779 Предприемачески - АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
НОВИ ИСКЪР 172 Обединено училище "Христо Ботев", ГР.НОВИ ИСКЪР 2807 Производство на облекло от текстил професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * ТП) 1 26 0 0
ОБОРИЩЕ 1 Средно  училище  "Пенчо П. Славейков", ГР.СОФИЯ 1831 Чужди езици - ИЕ интензивно, АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ОБОРИЩЕ 1 Средно  училище  "Пенчо П. Славейков", ГР.СОФИЯ 1900 Природни науки - БЗО и ХООС - ИЕ интензивно, АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ОБОРИЩЕ 1 Средно  училище  "Пенчо П. Славейков", ГР.СОФИЯ 1906 Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ОБОРИЩЕ 1 Средно  училище  "Пенчо П. Славейков", ГР.СОФИЯ 1907 Природни науки - БЗО и ХООС - АЕ интензивно, ИЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ОБОРИЩЕ 1 Средно  училище  "Пенчо П. Славейков", ГР.СОФИЯ 4407 Икономическо развитие - АЕ разширено, ГИ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
ОБОРИЩЕ 164. гимназия с преподаване  на испански език "Мигел де Сервантес", ГР.СОФИЯ 2561 Чужди езици - ИЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ОБОРИЩЕ 164. гимназия с преподаване  на испански език "Мигел де Сервантес", ГР.СОФИЯ 2562 Чужди езици - ИЕ интензивно, ФЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 0 26 26
ОБОРИЩЕ 164. гимназия с преподаване  на испански език "Мигел де Сервантес", ГР.СОФИЯ 2564 Чужди езици - ИЕ интензивно, ИтЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 0 26 26
ОБОРИЩЕ 164. гимназия с преподаване  на испански език "Мигел де Сервантес", ГР.СОФИЯ 2569 Чужди езици - ИЕ интензивно, ПортЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ОБОРИЩЕ Първа английска езикова гимназия, ГР.СОФИЯ 649 Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ОБОРИЩЕ Първа английска езикова гимназия, ГР.СОФИЯ 672 Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 0 26 26
ОБОРИЩЕ Първа английска езикова гимназия, ГР.СОФИЯ 727 Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 0 26 26
ОБОРИЩЕ Първа английска езикова гимназия, ГР.СОФИЯ 752 Чужди езици - АЕ интензивно, ФЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 0 26 26
ОБОРИЩЕ Първа английска езикова гимназия, ГР.СОФИЯ 3349 Предприемачески - АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ОБОРИЩЕ Софийска математическа гимназия  "Паисий Хилендарски", ГР.СОФИЯ 2277 Математически (математика и информатика) - АЕ (РИЧЕ) профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 52 0 0
ОБОРИЩЕ Софийска математическа гимназия  "Паисий Хилендарски", ГР.СОФИЯ 3909 Математически (математика и информатика) - НЕ (ИИЧЕ) профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 52 0 0
ОБОРИЩЕ Софийска математическа гимназия  "Паисий Хилендарски", ГР.СОФИЯ 4486 Математически (математика и физика) - АЕ (РИЧЕ) профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 52 0 0
ОБОРИЩЕ Професионална гимназия по  механоелектротехника "Н.Й.Вапцаров", ГР.СОФИЯ 2173 Металообработващи машини професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ОБОРИЩЕ Професионална гимназия по  механоелектротехника "Н.Й.Вапцаров", ГР.СОФИЯ 2177 Електрообзавеждане на производството - електромонтьор професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ОБОРИЩЕ Професионална гимназия по  механоелектротехника "Н.Й.Вапцаров", ГР.СОФИЯ 2193 Промишлена електроника - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ОБОРИЩЕ СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ГР.СОФИЯ 1277 Кетъринг - РЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
ОБОРИЩЕ СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ГР.СОФИЯ 1281 Кетъринг - ИЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
ОБОРИЩЕ СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ГР.СОФИЯ 1283 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - ИтЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
ОБОРИЩЕ СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ГР.СОФИЯ 1284 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
ОБОРИЩЕ СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ГР.СОФИЯ 1285 Организация на хотелиерството - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
ОБОРИЩЕ СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ГР.СОФИЯ 1286 Организация на обслужването в хотелиерството - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
ОБОРИЩЕ СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ГР.СОФИЯ 1287 Екскурзоводско обслужване - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
ОВЧА КУПЕЛ 66 Средно училище "Филип Станиславов", ГР.СОФИЯ 3935 Бизнес администрация - АЕ интензивно професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ОВЧА КУПЕЛ 88. Средно училище  "Димитър Попниколов", ГР.СОФИЯ 1353 Чужди езици - АЕ интензивно профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ОВЧА КУПЕЛ 88. Средно училище  "Димитър Попниколов", ГР.СОФИЯ 1356 Туристическа анимация - АЕ интензивно професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
ОВЧА КУПЕЛ 149  Средно училище ,,Иван Хаджийски", ГР.СОФИЯ 1060 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, НЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ОВЧА КУПЕЛ 149  Средно училище ,,Иван Хаджийски", ГР.СОФИЯ 4456 Електронна търговия - АЕ интензивно, НЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ОВЧА КУПЕЛ НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СОФИЯ", ГР.СОФИЯ 4623 Изобразително изкуство - АЕ профилирана (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ОВЧА КУПЕЛ НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СОФИЯ", ГР.СОФИЯ 4625 Икономическо развитие - АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ОВЧА КУПЕЛ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА, ГР.СОФИЯ 2115 Компютърни мрежи - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ОВЧА КУПЕЛ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА, ГР.СОФИЯ 2123 Компютърна техника и технологии - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ОВЧА КУПЕЛ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА, ГР.СОФИЯ 2133 Системно програмиране - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 2 52 0 0
ОВЧА КУПЕЛ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА, ГР.СОФИЯ 2138 Приложно програмиране - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ОВЧА КУПЕЛ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА, ГР.СОФИЯ 3864 Програмиране на изкуствен интелект - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ОВЧА КУПЕЛ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА, ГР.СОФИЯ 4333 Програмиране на роботи - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ОВЧА КУПЕЛ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "БУЗЕМА", ГР.СОФИЯ 2901 Трайни насаждения професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 0,5 13 0 0
ОВЧА КУПЕЛ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "БУЗЕМА", ГР.СОФИЯ 2903 Цветарство професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 0,5 13 0 0
ОВЧА КУПЕЛ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "БУЗЕМА", ГР.СОФИЯ 4727 Ветеринарен лаборант - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ОВЧА КУПЕЛ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "БУЗЕМА", ГР.СОФИЯ 4731 Помощник - възпитател в отглеждането и възпитанието на деца професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
ПАНЧАРЕВО 71 Средно училище "Пейо Яворов", С.КАЗИЧЕНЕ 4445 Предприемачески профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ПАНЧАРЕВО 192. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  "ХРИСТО БОТЕВ", С.БИСТРИЦА 2952 Туристическа анимация професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ПОДУЯНЕ 24 Средно училище  "П.К.Яворов", ГР.СОФИЯ 2439 Предприемачески профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ПОДУЯНЕ 44. Средно училище "Неофит Бозвели", ГР.СОФИЯ 1536 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ПОДУЯНЕ 44. Средно училище "Неофит Бозвели", ГР.СОФИЯ 1538 Софтуерни и хардуерни науки - НЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ПОДУЯНЕ 95 СУ "Проф. Иван Шишманов", ГР.СОФИЯ 2354 Чужди езици - АЕ интензивно; РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ПОДУЯНЕ 95 СУ "Проф. Иван Шишманов", ГР.СОФИЯ 2359 Бизнес администрация - РЕ интензивно; АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ПОДУЯНЕ 95 СУ "Проф. Иван Шишманов", ГР.СОФИЯ 2459 Природни науки - АЕ разширено; РЕ профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ПОДУЯНЕ 95 СУ "Проф. Иван Шишманов", ГР.СОФИЯ 3354 Предприемачески - АЕ интензивно; РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ПОДУЯНЕ 130. средно училище "Стефан Караджа", ГР.СОФИЯ 3506 Икономическо развитие - АЕ, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
ПОДУЯНЕ 130. средно училище "Стефан Караджа", ГР.СОФИЯ 4713 Помощник-възпитател професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * БЗО) 1 26 0 0
СЕРДИКА Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език  "МИХАЙ ЕМИНЕСКУ", ГР.СОФИЯ 2934 Чужди езици - РумЕ интензивно, АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
СЕРДИКА Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език  "МИХАЙ ЕМИНЕСКУ", ГР.СОФИЯ 2935 Чужди езици - ИЕ интензивно, АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
СЕРДИКА Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език  "МИХАЙ ЕМИНЕСКУ", ГР.СОФИЯ 4299 Чужди езици - ИтЕ интензивно, РумЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
СЕРДИКА 14. средно училище "Проф. д-р Асен Златаров", ГР.СОФИЯ 1312 Обществени науки - АЕ, РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
СЕРДИКА 29. Средно училище  "Кузман Шапкарев", ГР.СОФИЯ 2408 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
СЕРДИКА 29. Средно училище  "Кузман Шапкарев", ГР.СОФИЯ 3515 Софтуерни и хардуерни науки /АЕ/ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
СЕРДИКА 29. Средно училище  "Кузман Шапкарев", ГР.СОФИЯ 4405 Софтуерни и хардуерни науки - ИЕ разширено профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
СЕРДИКА 29. Средно училище  "Кузман Шапкарев", ГР.СОФИЯ 4459 Софтуерни и хардуерни науки /ИЕ/ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
СЕРДИКА 59 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ  "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ГР.СОФИЯ 1530 Готвач професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
СЕРДИКА Профилирана гимназия за изобразителни изкуства  "Професор Николай Райнов", ГР.СОФИЯ 1572 Компютърна графика професионална (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ) 1 26 0 0
СЛАТИНА 23 Средно училище "Фредерик Жолио-Кюри", ГР.СОФИЯ 916 Чужди езици - ИтЕ интензивно, АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
СЛАТИНА 23 Средно училище "Фредерик Жолио-Кюри", ГР.СОФИЯ 930 Предприемачески - АЕ, ИтЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
СЛАТИНА 23 Средно училище "Фредерик Жолио-Кюри", ГР.СОФИЯ 939 Икономическо развитие - АЕ, ИтЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
СЛАТИНА 31 Средно училище за чужди езици  и математика "Иван Вазов", ГР.СОФИЯ 2755 Чужди езици - АЕ интензивно,   ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
СЛАТИНА 31 Средно училище за чужди езици  и математика "Иван Вазов", ГР.СОФИЯ 2759 Чужди езици - НЕ интензивно,   АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
СЛАТИНА 31 Средно училище за чужди езици  и математика "Иван Вазов", ГР.СОФИЯ 2766 Чужди езици - ИЕ интензивно,   АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
СЛАТИНА 31 Средно училище за чужди езици  и математика "Иван Вазов", ГР.СОФИЯ 3018 Математически - АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 52 0 0
СЛАТИНА 93-то Средно училище "Александър Теодоров - Балан", ГР.СОФИЯ 2876 Обществени науки - РЕ интензивно, АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
СЛАТИНА 93-то Средно училище "Александър Теодоров - Балан", ГР.СОФИЯ 2878 Обществени науки - АЕ интензивно, РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
СЛАТИНА 93-то Средно училище "Александър Теодоров - Балан", ГР.СОФИЯ 4038 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, РЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
СЛАТИНА 93-то Средно училище "Александър Теодоров - Балан", ГР.СОФИЯ 4765 Обществени науки - РЕ разширено - АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
СЛАТИНА 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Димитър Страшимиров", ГР.СОФИЯ 2535 Производство на облекло от текстил професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ) 1 26 0 0
СЛАТИНА 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Димитър Страшимиров", ГР.СОФИЯ 2539 Логистика на товари и услуги - куриер професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ГИ) 1 26 0 0
СЛАТИНА 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ "ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ", ГР.СОФИЯ 1354 Математически - АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
СЛАТИНА 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ "ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ", ГР.СОФИЯ 2451 Чужди езици - КитЕ интензивно,    АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
СЛАТИНА 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ "ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ", ГР.СОФИЯ 2456 Чужди езици - ЯЕ интензивно,   АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
СЛАТИНА 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ "ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ", ГР.СОФИЯ 2466 Софтуерни и хардуени науки - АЕ интензивно, КорЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
СЛАТИНА 157 Гимназия с изучаване на чужд език "Сесар Вайехо", ГР.СОФИЯ 1023 Чужди езици - ИЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 5 130 0 0
СЛАТИНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН", ГР.СОФИЯ 2165 Автомобилна мехатроника - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
СЛАТИНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН", ГР.СОФИЯ 2178 Ремонт на летателни апарати - АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
СЛАТИНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН", ГР.СОФИЯ 2187 Спедиция транспортна и складова логистика - АЕ (дневна) професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 0,5 13 0 0
СЛАТИНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН", ГР.СОФИЯ 2212 Спедиция транспортна и складова логистика - АЕ (дуална) професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 0,5 13 0 0
СЛАТИНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН", ГР.СОФИЯ 3500 Автотранспортна техника - техник АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
СЛАТИНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ "МАКГАХАН", ГР.СОФИЯ 3934 Електрически превозни средства - техник АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
СРЕДЕЦ 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  "СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ", ГР.СОФИЯ 359 Чужди езици - АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 52 0 0
СРЕДЕЦ 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  "СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ", ГР.СОФИЯ 360 Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
СРЕДЕЦ 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  "СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ", ГР.СОФИЯ 363 Чужди езици - АЕ интензивно, ФЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
СРЕДЕЦ 7. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  "СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ", ГР.СОФИЯ 4450 Природни науки - АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
СРЕДЕЦ 9 Френска езикова гимназия  "Алфонс дьо Ламартин", ГР.СОФИЯ 2158 Чужди езици - ФЕ интензивно,   АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 3 0 39 39
СРЕДЕЦ 9 Френска езикова гимназия  "Алфонс дьо Ламартин", ГР.СОФИЯ 2163 Чужди езици - ФЕ интензивно,  ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 3 0 39 39
СРЕДЕЦ 9 Френска езикова гимназия  "Алфонс дьо Ламартин", ГР.СОФИЯ 2168 Чужди езици - ФЕ интензивно,  НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
СРЕДЕЦ 9 Френска езикова гимназия  "Алфонс дьо Ламартин", ГР.СОФИЯ 4338 Чужди езици - ФЕ интензивно,   Латински език профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
СРЕДЕЦ 12 Средно  училище " Цар Иван Асен II", ГР.СОФИЯ 2159 Природни науки - АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
СРЕДЕЦ 12 Средно  училище " Цар Иван Асен II", ГР.СОФИЯ 2209 Чужди езици - НЕ интензивно, АЕ/РЕ по избор профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
СРЕДЕЦ 12 Средно  училище " Цар Иван Асен II", ГР.СОФИЯ 2215 Предприемачески - ФЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
СРЕДЕЦ 12 Средно  училище " Цар Иван Асен II", ГР.СОФИЯ 4446 Предприемачески - АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
СРЕДЕЦ 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Иван Николаевич Денкоглу", ГР.СОФИЯ 1358 Хумантарни науки - АЕ интензивно, ИЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
СРЕДЕЦ 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Иван Николаевич Денкоглу", ГР.СОФИЯ 1362 Хуманитарни науки - ИЕ интензивно, АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
СРЕДЕЦ 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Иван Николаевич Денкоглу", ГР.СОФИЯ 1364 Природни науки - АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
СРЕДЕЦ 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Иван Николаевич Денкоглу", ГР.СОФИЯ 1365 Природни науки - ИЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
СРЕДЕЦ 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Иван Николаевич Денкоглу", ГР.СОФИЯ 1366 Предприемачески - АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
СРЕДЕЦ 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Иван Николаевич Денкоглу", ГР.СОФИЯ 3148 Предприемачески - ИЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
СРЕДЕЦ 127 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Иван Николаевич Денкоглу", ГР.СОФИЯ 4402 Математически - ИЕ интензивно, АЕ профилирана (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 26 0 0
СРЕДЕЦ 133 Средно училище  „Александър Сергеевич Пушкин”, ГР.СОФИЯ 2269 Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
СРЕДЕЦ 133 Средно училище  „Александър Сергеевич Пушкин”, ГР.СОФИЯ 2270 Чужди езици - ФЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
СРЕДЕЦ 133 Средно училище  „Александър Сергеевич Пушкин”, ГР.СОФИЯ 2272 Чужди езици - РЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 0 26 26
СТУДЕНТСКИ 8. Средно училище "Васил Левски", ГР.СОФИЯ 4284 Предприемачески - АЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
СТУДЕНТСКИ 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ", ГР.СОФИЯ 2144 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
СТУДЕНТСКИ 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  "ПЕТКО КАРАВЕЛОВ", ГР.СОФИЯ 4102 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * КМИТ + 1 * ЧЕз) 1 26 0 0
СТУДЕНТСКИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ГР.СОФИЯ 707 Оптически комуникационни системи - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
СТУДЕНТСКИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ГР.СОФИЯ 722 Компютърни мрежи - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
СТУДЕНТСКИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ГР.СОФИЯ 730 Компютърна техника и технологии - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
СТУДЕНТСКИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ГР.СОФИЯ 738 Системно програмиране - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
СТУДЕНТСКИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ГР.СОФИЯ 743 Приложно програмиране - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
СТУДЕНТСКИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ГР.СОФИЯ 746 Икономическа информатика - АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
СТУДЕНТСКИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ГР.СОФИЯ 3215 Телекомуникационни системи-АЕ професионална (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) 1 26 0 0
ТРИАДИЦА Втора английска езикова гимназия  "Томас Джеферсън", ГР.СОФИЯ 2018 Чужди езици - АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 3 0 39 39
ТРИАДИЦА Втора английска езикова гимназия  "Томас Джеферсън", ГР.СОФИЯ 2025 Чужди езици АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 3 0 39 39
ТРИАДИЦА Втора английска езикова гимназия  "Томас Джеферсън", ГР.СОФИЯ 2034 Чужди езици - АЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ТРИАДИЦА 22 Средно езиково училище  "Георги Стойков Раковски", ГР.СОФИЯ 2565 Хуманитарен - БЕЛ/Фил, АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ) 1 26 0 0
ТРИАДИЦА 22 Средно езиково училище  "Георги Стойков Раковски", ГР.СОФИЯ 2577 Обществени науки  - Ист/Фил, АЕ интензивно, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ) 1 26 0 0
ТРИАДИЦА 22 Средно езиково училище  "Георги Стойков Раковски", ГР.СОФИЯ 3017 Природни науки - Биол, Хим, АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ТРИАДИЦА 22 Средно езиково училище  "Георги Стойков Раковски", ГР.СОФИЯ 3635 Природни науки ИЕ - интензивно, АЕ, БЗО, ХООС профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ХООС) 1 26 0 0
ТРИАДИЦА 22 Средно езиково училище  "Георги Стойков Раковски", ГР.СОФИЯ 4766 Хуманитарен - БЕЛ/Фил, ИЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ) 1 26 0 0
ТРИАДИЦА 22 Средно езиково училище  "Георги Стойков Раковски", ГР.СОФИЯ 4767 Обществени науки  - Ист/Фил, ИЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ) 1 26 0 0
ТРИАДИЦА 47 Средно училище "Христо Груев Данов", ГР.СОФИЯ 515 Предприемачески - АЕ интензивно, НЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ТРИАДИЦА 47 Средно училище "Христо Груев Данов", ГР.СОФИЯ 3873 Предприемачески - НЕ разширено, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ТРИАДИЦА 47 Средно училище "Христо Груев Данов", ГР.СОФИЯ 4439 Предприемачески - АЕ разширено, ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ТРИАДИЦА 73.СУ с преподаване на чужди езици  "Владислав Граматик", ГР.СОФИЯ 2651 Чужди езици - НЕ интензивно, РЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 0 26 26
ТРИАДИЦА 73.СУ с преподаване на чужди езици  "Владислав Граматик", ГР.СОФИЯ 2656 Чужди езици - НЕ интензивно, ФЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ТРИАДИЦА 73.СУ с преподаване на чужди езици  "Владислав Граматик", ГР.СОФИЯ 2658 Чужди езици - НЕ интензивно, АЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ТРИАДИЦА 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", ГР.СОФИЯ 2637 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ; ИЕ профилирана (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * М + 1 * КМИТ) 1 0 13 13
ТРИАДИЦА 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", ГР.СОФИЯ 2647 Предприемачески - ИЕ, АЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ГИ + 1 * ЧЕз) 1 0 13 13
ТРИАДИЦА 121 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", ГР.СОФИЯ 4448 Обществени науки - АЕ, ИЕ профилирана (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИЦ + 1 * ГИ) 1 0 13 13
ТРИАДИЦА Професионална гимназия по дизайн "Елисавета Вазова", ГР.СОФИЯ 1292 Интериорен дизайн - ИтЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ТРИАДИЦА Професионална гимназия по дизайн "Елисавета Вазова", ГР.СОФИЯ 1294 Графичен дизайн - АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 0 13 13
ТРИАДИЦА Професионална гимназия по дизайн "Елисавета Вазова", ГР.СОФИЯ 1296 Рекламна графика - АЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 0 13 13
ТРИАДИЦА Професионална гимназия по дизайн "Елисавета Вазова", ГР.СОФИЯ 3856 Интериорен дизайн - ФЕ професионална (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * КМИТ) 1 26 0 0
ТРИАДИЦА НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 751 Банково дело - АЕ интензивно, ИЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ТРИАДИЦА НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 775 Застрахователно и осигурително дело - AE интензивно, ИЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ТРИАДИЦА НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 777 Оперативно счетоводство - РЕ интензивно, АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ТРИАДИЦА НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 779 Бизнес администрация - ИЕ интензивно, АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ТРИАДИЦА НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 788 Електронна търговия - АЕ интензивно, ИЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 2 0 26 26
ТРИАДИЦА НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 802 Икономическа информатика - АЕ интензивно, ИЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ТРИАДИЦА НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 933 Банково дело - ФЕ интензивно, АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ТРИАДИЦА НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 937 Банково дело - НЕ интензивно, АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13
ТРИАДИЦА НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКО - БАНКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ 941 Електронна търговия - РЕ интензивно, АЕ професионална (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) 1 0 13 13