Продължете към съдържанието

Курсове и подготовка по БЕЛ

Български език и литература:

3 – 12 клас

5-ти клас

  • My_Bell Занимателни уроци

6-ти клас

  • My_Bell Занимателни уроци / Ранна НВО подготовка

7-ми клас

  • 7up_Bell Подготовка за НВО матури след 7-ми клас

10-ти клас

  • X_Bell Подготовка за НВО матури след 10-ти клас

12-ти клас

  • XL_Bell подготовка за ДЗИ изпит по БЕЛ

 

7up_Bell Подготовка за НВО матури след 7-ми клас

Първият и най-важен изпит е матурата след 7-ми клас. С нея учениците се борят за гимназията, която ще насочи пътят им в живота (избор на гимназия). Едновременно с това, матурата съвпада и в труден, динамичен период в живота на всеки млад човек. Затова нашите курсове са изградени на принципа ‘от мен зависи’, мотивация и подкрепа.

Освен отлична, пълна подготовка за програмата на МОН, обръщаме внимание и на индивидуалните нужди на всеки наш ученик, в малки групи до 8 ученика, с индивидуални домашни и време за консултация, примерни тестове и подробно обсъждане. Вижте графика на предстоящите и актуални курсове тук.  

Ще развием езиковите си умения и знания, ще усъвършенстваме нашата писмена и устна комуникация. Ще се научим как да съставяме по-сложни текстове от по-сложен характер. Ще развием способността си да изразяваме аргументирано мнение и да представяме нашите идеи по ясен и убедителен начин.

Курсът ще ни запознае и с различни жанрове и стилове в литературата. Ще четем произведения на класически и съвременни автори, ще ги анализираме и ще ги интерпретираме. Чрез тази поглъщаща приключение в света на литературата, ще развием своята литературна компетентност и критическо мислене.

Освен това, курсът ни предлага интензивна подготовка за ‘страшните’ НВО матури. Ще разработим стратегии за ефективно решаване на задачите от изпита. Ще се запознаем със специфичните изисквания на матурата и ще упражним уменията си чрез решаване на реални тестове.

Този курс ще ни помогне да се почувстваме уверени и подготвени за предстоящите предизвикателства пред нас. Ще ни предложи вълнуващи уроци, активни учебни методи и много практически упражнения.

Готови ли сте да се потопим в света на българския език и да се подготвим за матурите? Заповядайте в този невероятен курс, който ще ни отведе към успех и постижения в света на българската литература и език!

My_Bell  Допълващи занимания за 5-ти и за 6-ти клас

Занимателни уроци / креативно писане – любопитно четене 

Започнете подготовка за НВО отрано, с този курс, насочен към ученици, нуждаещи се или искащи допълнителна подготовка по БЕЛ. Място за будни любопитковци с бодра атмосфера без натоварване от оценки и контролни, в малки групи до 8 човека и индивидуално внимание. С уникална, нова селекция от литература и много прозорци към света.

Често в училище се изпускат допълнителни, любопитни теми, за които не остава време, поради натоварената програма и общите пропуски на класа. Курсът ни помага да запълним тези пропуски, да погледнем с желание към забавната страна на литературата и да създадем стабилна основа и нагласа “аз мога!’ за последващи приключения с химикалка в ръка, въоръжени с въображение. Защото книгата може и да Е² забавна тук.

Чрез разнообразни учебни материали и активности, курсът насърчава разбирането и приложението на правилната граматика, правопис и пунктуация на красивия български език.

Учениците ще разширят своята писмена и устна комуникация, придобивайки умения в съставянето на различни текстове като писма, разкази, съчинения и др. Ще развиват във възможността за изразяване на своите идеи, мнения и аргументи.

Курсът се фокусира и върху разбирането и интерпретацията на литературата. Учениците ще прочитат и изучават различни текстове от българската и световната литература, с разнообразни теми, жанрове и стилове. Чрез анализ и дискусии, те ще развият своите литературен стил и критично мислене.

Курсът по български език включва също и правописни упражнения, които ще помогнат на учениците да осъвременят правилната писмена форма на българския език. Крайната ни цел е възможността учениците да изразят себе си на българския език с яснота, точност и стил.

 

X_Bell гимназия: 10-ти клас; XL_Bell гимназия: 12-ти клас

Курс за задълбочена подготовка за НВО след 10-ти клас и кандидатстудентски курс за пълна подготовка за матурите ДЗИ след 12-ти клас.

За всички, които ще продължат образованието си с хуманитарни науки. Преговор с допълнение на учебния материал и най-важното от всички учебни теми, решаване на примерни тестове и тяхното обсъждане в малки, избрани групи до 8 човека, тук.

Курсът по български език и подготовка за матури е последният етап от нашето пътуване в света на българския език. Тук ще затвърдим и разширим знанията си, за да се подготвим по най-добрия начин за предстоящите изпити.

Целта на курса е да усъвършенстваме своите езикови умения и да приложим всичко, което сме научили до момента. Ще развием писмената и устната си комуникация до високо ниво, като се научим да съставяме сложни и аргументирани текстове. Ще придобием уменията да анализираме и интерпретираме различни жанрове и стилове на текстове, като есета, анализи, коментари и други.

Курсът ще ни представи на разнообразни произведения от българската и световната литература. Ще ги проучим в дълбочина, анализирайки техните сюжети, символи, теми и стил. Чрез изучаване на литературни произведения, ще развием своите аналитични и критични умения, като същевременно се наслаждаваме на богатството на литературата.

Освен това, курсът ще ни предложи интензивна подготовка за матурите. Ще се запознаем със специфичните изисквания на матурата по български език и литература и ще упражним уменията си чрез решаване на реални задачи и тестове. Ще разработим стратегии за ефективно решаване и за успешно изпълнение на изпитните изисквания.

Ще постигнем отлични резултати заедно, за да бъдем подготвени за предизвикателствата по пътя ни към и след успешен край на училището.

Индивидуална подготовка и консултации, вкл. СОП (АДХД, Дислексия,..)

Индивидуални консултации за деца със затруднения, както и за надарени деца, по график или конкретна тема. Свържете се с нас.

 

Накратко:

  • 5. и 6. клас: Курсовете залагат на забавни и ангажиращи занимания за запълване на пропуски в знанията и опознаване на забавното в българския език и литература.
  • 7. клас: Курсът подготвя учениците за НВО матурите, като набляга на индивидуалните потребности, малките групи и индивидуалните домашни работи и консултации.
  • 10. клас: Курсът осигурява задълбочена подготовка за НВО матурите, включваща разработване на стратегии, тестове за упражнения и специфични изисквания на изпита.
  • 12. клас: Курсът се фокусира върху цялостната подготовка за ДЗИ, като обхваща усъвършенстване на езиковите умения, анализ на литературата и стратегии за изпита.
  • Индивидуални консултации: Предлагат се индивидуални консултации за ученици със специални потребности или надарени деца.

Като цяло, курсовете ни предлагат структуриран и подкрепящ подход към обучението по български език и литература, като се грижат за ученици от всички нива и ги подготвят за успех в техните академични начинания.