Продължете към съдържанието

Детайли за курса 7up_Math

Подготовка за НВО матури след 7-ми клас

 1. С какво нашите курсове са различни.

 2. Как протича курса, детайли за подготовката на учениците.

 3. Какво представлява изпитът НВО матура след 7-ми клас.

1. С какво нашите курсове са различни.

Вярваме, че математиката е език, който всеки може да научи, стъпка по стъпка. Всеки ученик има уникални учебни нужди, по които работим заедно, като му осигуряваме персонализирана и подкрепяща учебна среда; предоставяваме инструментите и ресурсите, които са необходими за успех.

Нашата  програма, съставена от водещи специалисти, според новите методики за обучение, е основана на принципа „от мен зависи„, като акцентираме върху важността на мотивацията на учениците. Търсим не само ‘как‘, но и ‘защо‘ е нужно знанието и как да го използваме ефeктивно. Фокусираме се не само върху предоставянето на отлична подготовка за програмата на Министерството на образованието и науката, но и на фундаментална основа в начина на мислене, която ще помогне за техните бъдещи академични и професионални успехи.

Стремим се да превърнем преминаването на предизвикателствата в приятно занимание, концентрацията – в удоволствие. Работим със, а не върху учениците, но държим на дисциплината и усърдната работа.

Можете да комбинирате курса с Mot_Math на английски за засилена подготовка по математика.

За допълнителна, комбинирана подготовка по български език и литература и английски език, вижте нашите курсове.

2. Как протича курса, детайли за подготовката на учениците.

Нашето обучение е проектирано да предостави комплексна подготовка за изпита след 7-ми клас. Предлагаме инструкции в малки групи, с класове с до петима ученици на подобно ниво, за да гарантираме, че всеки ученик получава индивидуално внимание и подкрепа. Важна е и работата в екип, учениците работят и напредват заедно, споделят проблеми и решения. Фокусираме се не върху запаметяването, а в търсенето на решения, самостоятелност, увереност и креативното приложение. Измерваме напредъка и знаем къде се намираме по пътя към успеха.

Нашите висококвалифицирани учители имат обширен опит в подготовката на ученици и са посветени на предоставянето на персонализирано и занимателно обучение. Предоставяме индивидуални домашни задачи и редовни консултации с учителите-ментори, за да се адресират индивидуалните нужди и въпроси на учениците.

 • Записването по групи става след примерен тест и интервю за избор на най-подходящия преподавател, с който да ученикът разгърне потенциала си.
 • Нашите занятия са два пъти по 2 учебни часа, сутрин или следобед. Допълнително организираме индивидуална консултация с учениците.
 • Учениците работят по актуалните учебни материали по изискванията на МОН, помагала и авторски разработки, отговарящи на изпита.
 • В края на първи срок правим първия тест, с който въвеждаме учениците в начина на провеждане на матурата.
 • В края на всеки месец изготвяме оценка на взетия до момента материал и степента на усвояването му.
 • Всеки месец през втория срок преминаваме през разработени специално за нивото на групата изпити и правим детайлни анализи на резултатите. Това позволява на учениците да опознаят своите силни и слаби страни и да работят върху зоните, които имат нужда от подобрения. Работим директно с родителите относно присъствия и дисциплина.
 • През май и юни предоставяме и безплатно пространство за работа на учениците, за да могат продължат да се подготвят самостоятелно в синергична среда.
 • През ваканциите организираме допълнителни срещи, примерни тестове и семинари за подготовка на отделни, важни теми.

3. Какво представлява изпитът Национално външно оценяване по математика.

Матурата след 7 клас е първият и най-важен изпит, който българските ученици полагат пo учебния си път напред. Този изпит определя коя гимназия ще посещават и в крайна сметка какъв професионален път ще изберат. Натискът да се представят добре на този изпит е огромен, особено за млади хора, които вече преминават през труден и динамичен период от живота си.

Изискванията са все по-големи и никой не може да се справи без допълнителна помощ. В този критичен момент е от съществено значение учениците да имат достъп до висококачествени подготвителни курсове, които могат да им осигурят знанията, уменията и начинът на мислене, от които се нуждаят, за да успеят.

Матурата след 7-ми клас е стандартизиран тест, който оценява знанията на учениците по математика, български език и литература и чужд език на всички ученици в България.

Изпитът по математика е от две части. През първата част, за 1 час и 15 минути, учениците отговарят на 20 въпроса с избор от 4 отговора (за общо 65 точки). Тук е нужно да се работи за време, за оптимално решение, бързи, но точни сметки и точни знания на материала от 6-ти и 7-ми клас и методите за решаването му.

През втората час, за 1 час и 30 минути учениците отговарят на три задълбочени въпроса с няколко подусловия (за общо 35 точки). Тук е необходимо да се работи концентрирано и да се използват детайлните знания за късния учебен материал от 7-ми клас.

За помощ по време на изпита учениците ще могат да разчитат единствено на следните формули.

Спецификата на изпита, ‘бърза’ и ‘дълбока’ част често карат учениците с малка подготовка да допускат ненужни грешки и да губят от оценката си. Те трябва да постигнат поне 16 точки от възможните 100, за да преминат изпита. Изпитът е критичен за определяне на коя гимназия ще посещава ученикът, като в последните години необходимият бал за най-желаните гимназии надхвърли 95/100 точки. Успяваме заедно.