Продължете към съдържанието

принципи

✓ Търсим не само ‘как’, но и ‘защо’ е нужно знанието.

✓ Превръщаме предизвикателствата в приятно занимание, а концентрацията – в удоволствие.

✓ Разбираме, че всеки ученик има уникални, свои учебни нужди, по които работим заедно, като осигуряваме подкрепяща учебна среда с инструментите, необходими за успех.

✓ Работим по нова програма според новите методики за обучение, основана на принципа „от мен зависи“ в малки групи и индивидуално внимание.

✓ Вярваме, че математиката е език, който всеки може да научи, стъпка по стъпка.

✓ Вярваме, че към всяка цел има път, който можем да намерим заедно.

✓ Вярваме, че всеки заслужава своя шанс.

✓ Вярваме в теб!